Welke energieleveranciers hebben schommelende energietarieven

Om de prijzen op de website up-to-date te houden controleren wij wekelijks de energietarieven. Bij het up-to-date houden van de prijzen valt ons op dat de energietarieven voor gas en stroom bij verschillende energieleveranciers nogal kunnen schommelen. In dit artikel zoeken wij uit welke energieleveranciers schommelende energietarieven hebben en hoe dit te verklaren is.

Hoe zijn de energietarieven opgebouwd

De tarieven die energieleveranciers hanteren voor gas en stroom zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen, welke de uiteindelijke totaalprijs bepalen per m3 gas en kWh stroom. De energietarieven voor gas en stroom zijn als volgt opgebouwd:

Gastarief per m3Stroomtarief per kWh
  • Leveringskosten
  • Energiebelasting
  • Opslag duurzame energie
  • Btw (21%)
  • Regiotoeslag
  • Leveringskosten
  • Energiebelasting
  • Opslag duurzame energie
  • Btw (21%)

De leveringskosten voor gas en elektriciteit verschillen per energieleverancier. Welke energieleverancier de laagste energietarieven voor gas en elektriciteit hanteert wordt dan ook bepaald door de leveringskosten. Deze zijn deels afhankelijk van de prijs van olie. De gasprijs is namelijk gekoppeld aan de olieprijs. Wanneer deze daalt, dalen de energietarieven voor gas mee. De tarieven voor elektriciteit zijn hier ook aan verbonden, omdat bijna 60% van de energiecentrales in Nederland werken op gas. De olieprijs heeft daarom indirect effect op de tarieven voor elektriciteit. Naast de olieprijs speelt ook de marktwerking (vraag en aanbod) een belangrijke rol bij het bepalen van de tarieven voor gas en elektriciteit. Dit betekend dat de tarieven zullen stijgen wanneer de vraag naar gas en elektriciteit toeneemt, terwijl de productie daalt.

Belastingen en toeslagen voor energie

De energietarieven voor gas en elektriciteit bestaan verder voor een groot deel uit belastingen: energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Deze belastingen zijn opgelegd door de overheid, met het doel om de consumenten bewuster om te laten gaan met energie. Aan het begin van ieder jaar worden de hoogte van de belastingen opnieuw vastgesteld en doorgevoerd door de energieleveranciers. Dit verklaard dat de energietarieven ieder jaar in januari flink kunnen wijzigen.

Tot slot wordt er voor gas nog een bedrag regiotoeslag gerekend. Dit zijn de transportkosten voor gas naar jouw woning. Hoe verder je afwoont van de plaats waar gas wordt gewonnen, hoe hoger het bedrag van de regiotoeslag zal zijn.

Schommelende energietarieven bij energieleveranciers

De energietarieven veranderen dus altijd aan het begin van het nieuwe jaar, door de wijziging in energiebelasting. Daarnaast is het wettelijk vastgelegd dat de tarieven van het modelcontract (variabele tarieven) ieder jaar in januari en juni mogen worden aangepast. Echter worden de tarieven van de vaste contracten met meer regelmaat gewijzigd.

Wanneer je eenmaal een 1 of 3 jaar vast contract hebt blijven de prijzen gedurende de looptijd van het contract gelijk, maar wanneer je een nieuw contract wilt nemen kan het voorkomen dat je tijdens het vergelijken tegen verschillende prijswijzigingen aanloopt. De energietarieven die worden aangeboden bij een vast contract schommelen bij verschillende energieleveranciers gedurende het hele jaar. Dit is te zien in de onderstaande grafiek. Hier is te zien dat de tarieven van Qurrent, de Nederlandse Energie Maatschappij, Energie Direct en Essent in de afgelopen 4 dagen zijn aangepast.

Grafiek welke energieleveranciers hebben schommelende energietarieven

Grafiek die de schommelende energietarieven weergeven.

In de grafiek wordt duidelijk dat de huidige energietarieven van Qurrent, de Nederlandse Energie Maatschappij, Energie Direct en Essent zijn gewijzigd ten opzichte van 4 dagen geleden. Over het algemeen is de prijs van elektriciteit per kWh iets gedaald, terwijl de prijs per m3 gas flink is gestegen. Welke energieleverancier heeft een duidelijke verklaring voor deze schommelende energietarieven? Wij vroegen het aan Qurrent, de Nederlandse Energie Maatschappij, Energie Direct en Essent.

Energietarieven van Qurrent

De eerste medewerker van Qurrent die wij spreken heeft geen antwoord op de vraag waarom de tarieven het afgelopen weekend zijn veranderd. Een andere medewerker legt uit dat de tariefwijziging te verklaren is door de belastingverandering. Het is echter opmerkelijk dat de gas en stroom tarieven van Qurrent de eerste week van januari ook gewijzigd zijn. Het is aannemelijk dat de prijswijziging begin januari te verklaren is door de belastingverandering, maar volgens de uitleg van de medewerker blijkt dit niet te kloppen. Waar deze prijswijziging vandaan komt is niet duidelijk.

Energietarieven van de NLE

Een medewerker van de Nederlandse Energie Maatschappij legt uit dat de tariefwijziging komt door de verandering in de leveringskosten. De gewijzigde belastingtarieven zijn begin deze maand doorgevoerd, maar de leveringskosten zijn destijds nog niet aangepast. De tarieven voor de leveringskosten zijn daarom in de afgelopen dagen aangepast. Deze tarieven worden iedere 3 maanden opnieuw aangepast, afhankelijk van de marktwerking.

Energietarieven van EnergieDirect

De medewerker van energieleverancier Energie Direct heeft geen antwoord op onze vraag. Bovendien geven zij telefonisch energietarieven door die niet overeenkomen met de energietarieven op de website.

Energietarieven van Essent

Het antwoord van Essent op onze vraag is wel duidelijk. De energietarieven worden 2 keer per jaar (in januari en juli) aangepast. Daarnaast is er iedere maand sprake van een kleinere prijswijziging. Deze maandelijkse prijswijziging is verbonden is aan de marktwerking.

De schommelende energietarieven bij de verschillende energieleveranciers zijn dus deels te verklaren doordat de inkoopsprijs van energie op de markt ook schommelt. Toch is het nog niet helemaal duidelijk waarom de tarieven zo vaak wisselen. Alleen energieleverancier Essent had hier een duidelijk antwoord op. Voor jou blijven wij de energietarieven up-to-date houden.